Sangstrup og Hammelev


 Krabbe  Krabbe
 Caloxanthus ornata
Fossil nr: Sangstrup 01
Stenart: Kalksten
Længde: 7 mm
Fundsted: Sangstrup
 Caloxanthus ornata
Fossil nr: Sangstrup 02
Stenart: Kalksten
Længde: 11 mm
Fundsted: Sangstrup
 Krabbe  Krabbe
 Lathetigocarsinus spiniga
Fossil nr: Sangstrup 03
Stenart: Kalksten
Længde: 7 mm
Fundsted: Sangstrup
 Munida primaeva
Fossil nr: Sangstrup 04
Stenart: Kalksten
Længde: 7 mm
Fundsted: Sangstrup
 Krabbe  Krabbe
 Titanocarsinus subellipticus
Fossil nr: Sangstrup 05
Stenart: Kalksten
Længde: 7 mm
Fundsted: Sangstrup
 Latheticocarcinus spiniga
Fossil nr: Sangstrup 06
Stenart: Kalksten
Længde: 13 mm
Fundsted: Sangstrup
 Krabbe  Krabbe
 Dromiopsis elegans
Fossil nr: Sangstrup 07
Stenart: Kalksten
Længde: 9 mm
Fundsted: Sangstrup
 Dromiopsis elegans
Fossil nr: Sangstrup 08
Stenart: Kalksten
Længde: 8 mm
Fundsted: Sangstrup
 Brachiopode  Brachiopode
 Carneithyrus sp. med
borehul fra rovsnegl
Fossil nr: Sangstrup 20
Stenart: Kalksten
Længde: 21 mm
Fundsted: Sangstrup
 Terebratula sp
Fossil nr: Sangstrup 21
Stenart: Kalksten
Længde: 14 mm
Fundsted: Sangstrup
 Salenia  Krabbe
 Salenia sp.
Fossil nr: Hammelev 01
Stenart: Løsfund
Længde: 4 mm
Fundsted: Hammelev kalkbrud
 Eohomola adelphina
Fossil nr: Sangstrup 12
Stenart: Kalksten
Længde: 4 mm
Fundsted: Sangstrup
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Krabbe