Sommerfugle, ugler og møl


 Ugler  Ugle
 Ugler eller møl
Fossil nr: Mors 21
Stenart: Cementsten
Længde: 10 mm
Fundsted: Ejerslev

 Ugle eller møl
Fossil nr: Mors 130
Stenart: Cementsten
Længde: 12 mm
Fundsted: Skarrehage

 Ugle  Ugle
 Ugle
Fossil nr: Mors 98
Stenart: Cementsten
Længde: 15 mm
Fundsted: Ejerslev

 Samme som foregående
 Ugle  Ugle
 Ugle eller møl
Fossil nr: Mors 138
Stenart: Cementsten
Længde: 5 mm
Fundsted: Ejerslev

 Ugle eller møl
Fossil nr: Mors 141
Stenart: Cementsten
Længde: 10 mm
Fundsted: Ejerslev

 Sommerfugl  Sommerfugl
 Sommerfugl
Fossil nr: Mors 143
Stenart: Cementsten
Længde: 12 mm
Fundsted: Skarrehage

 Samme som foregående
 Ugle  Ugle
 Ugle eller møl
Fossil nr: Mors 144
Stenart: Cementsten
Længde: 10 mm
Fundsted: Ejerslev

 Ugle eller møl
Fossil nr: Mors 190
Stenart: Cementsten
Længde: 123 mm
Fundsted: Skarrehage

 Sommerfugl  Sommerfugl
 Sommerfugl
Fossil nr: Mors 192
Stenart: Cementsten
Længde: 10 mm
Fundsted: Skarrehage

 Sommerfugl
Fossil nr: Mors 217
Stenart: Cementsten
Længde: 15 mm
Fundsted: Ejerslev

 Sommerfugl  Sommerfugl
 Sommerfugl
Fossil nr: Mors 248
Stenart: Cementsten
Længde: 11 mm
Fundsted: Ejerslev

 Samme som foregående
 Sommerfugl  Sommerfugl
 Sommerfugl
Fossil nr: Mors 331
Stenart: Cementsten
Længde: 15 mm
Fundsted: Skarrehage

 Samme som foregående
Desuden en strømsild
 Ugle  Ugle
 Ugle eller møl
Fossil nr: Mors 285
Stenart: Cementsten
Længde: 9 mm
Fundsted: Ejerslev

 Samme som foregående
 Sommerfugl  Sommerfugl
 Sommerfugl
Fossil nr: Mors 349
Stenart: Cementsten
Længde: 13 mm
Fundsted: Skarrehage

 Samme som foregående
 Sommerfugl  
 Sommerfugl
Fossil nr: Mors 276
Stenart: Cementsten
Længde: 9 mm
Fundsted: Skarrehage

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Ugler